Avís Legal i Condicions d’Ús

Avís legal actualitzat el 20.5.2018

El que segueix conté tota informació relativa a aquesta web, al seu titular i als drets i obligacions establerts per formalitzar el nostre acord en la qualitat de titular / prestador d’un servei i en el teu lloc d’usuari.

 

Responsable Legal d’aquesta web

joieriaferre.com en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació comercial és Ferre Joiers
La seva denominació social és Ferre Joiers C.B
El seu CIF / NIF E-55533020

El seu domicili social està en c/ Sant Blai 37 – 43500 – Tortosa

La seva activitat social és: Disseny i venda de joies.
Inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades)

 

Objecte

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de joieriaferre.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi al portal joieriaferre.com ( «Usuari») accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment en què accedeixi a aquest web.

Ferre Joiers es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal joieriaferre.com així com les presents Condicions Generals.

 

Ús del Portal joieriaferre.com

Els serveis prestats per joieriaferre.com són el mostrar un petit catàleg de les peces que disposem a les nostres botigues físiques.

El contingut desenvolupat a la web és plena i exclusiva responsabilitat de Ferrñe Joiers, així com titular de tots els drets sobre ells.

 

L’usuari accepta que:

Només podrà fer ús del lloc web per realitzar consultes o sol·licituds legalment vàlides.
No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar i informar les autoritats pertinents.
També s’obliga a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i consenteix que podré fer ús d’aquesta informació per posar-me en contacte amb l’usuari si fos necessari (veure la Política de Privacitat).
Si l’usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podrem contestar-li adequadament.

En la utilització del portal joieriaferre.com l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de joieriaferre.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal joieriaferre.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

 

Navegació i IP:

Durant la navegació pel bloc o així com a l’hora d’utilitzar el formulari de contacte, es registra l’adreça IP de l’equip. Aquesta dada servirà només per fer estadístiques de visites.

 

Continguts:

Pel que fa als continguts d’aquesta web es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització de Joiers Ferré.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

Ús i Accés d’Usuaris

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal joieriaferre.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció , reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat per la titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

 

Política de Protecció de Dades i Confidencialitat

Ferre Joiers es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces.

De la mateixa manera, l’Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la baixa directament, o mitjançant sol·licitud adreçada al contacte mostrat en la secció Direccions de Contacte o mitjançant escrit dirigit a Ferre Joiers juntament amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

 

Exercici de drets

Com usuari, podràs exercitar, respecte de les dades recollides en qualsevol dels formularis d’aquest web, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició.

Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, al contacte mostrat en la secció Direccions de Contacte o la següent adreça:

Ferre Joiers

c/Sant blai, 37 43500 Tortosa

Tèl. 977 440 097

 

Copyright

Aquest portal de Ferre Joiers te tots els drets reservats. No es pot fer servir cap dels seus textos o imatges sense el permís previ de Ferre Joiers.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.

 

Adreça de Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions generals o qualsevol comentari sobre el portal Ferre Joiers, si us plau dirigiu-vos al següent correu electrònic: joiersferre@gmail.com

Te podemos ayudar?